Skip to main content

Eesti Poliitika*

Poliitika on Eestis viimasel kümnendil palju muutunud. Koos sellega on muutunud ka inimeste hoiakud, erakondlikud eelistused ja poliitiline käitumine. Samuti see, kuidas poliitikas või poliitikast räägitakse.

*Eesti Poliitika on sõltumatu veebileht, mis kogub kokku, süstematiseerib ja analüüsib poliitikas öeldut ja kirjutatud tekste, pakub taustainfot Eesti poliitika kohta ja jooksvaid lühikommentaare. See ressurss aitab meil mõista, kuidas, miks ja mis suunas on poliitika meist möödunud ja muutunud.

Foto: Kaupo Kalda, Riigikogu fotoarhiiv

Taustainfo

Poliitilised institutsioonid

Need on kirjutatud ja kirjutamata reeglid, mis määravad ära, kuidas poliitika toimib. Vaatame natuke pikemalt meie poliitilise süsteemi kirjutatud reegleid – kuidas toimivad ja omavahel seostuvad parlament, valitsus, president ja kohtud.

Riigikogu valimiste korraldus

Mis saab peale valimas käimist? Kuidas saab sinu häälest riigikogu või kohalik omavalitsus? Siin vaatame, kuidas on valimised Eestis korraldatud ja kuidas valijate häälte põhjal moodustatakse esinduskogud.

Erakondlik süsteem

Erakonnad ja nendevahelised suhted määravad ära Eesti poliitika näo. Siin vaatame, kuidas erakondliku süsteemi oleks võimalik iseloomustada ja kuidas see on alates taasiseseisvumisest muutunud ja arenenud.

Kohalik omavalitsus

Kohalik omavalitsus on võimutasand, mis korraldab meie elu taolisi valdkondi – nt. kohalik transport ja haridus – mida me tihti võtame iseenesestmõistetavana. Just kohalikult tasandil on võim demokraatias demosele ehk rahvale kõige lähemal.

Veebirakendused

Riigikogu liikmete info

Riigikogu pakub läbi oma rakendusliidese unikaalse võimaluse ligi pääsed riigikogu liikmete tegevust puudutavatele andmetele. See siin on rakendus, mis süstamatiseerib ja koondab neid andmeid selleks, et huvilistel oleks võimalik näha ja uurida, kes on olnud kui aktiivne oma tööpostil ka kuidas.

Erakondade reitingud

2019. aasta riigikogu valimistel andsid kõige täpsema ennustuse Norstat Eesti AS-i ja MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi reitingud, mida on täpsemalt võimalik vaadata siit. Rakendus võimaldab reitinguid hõlpsast valijate erinevate tunnuste kaupa grupeerida ning samuti näitab ära, millised on protsentide seotud veapiirid.

Partnerid