Skip to main content

Andmed

Siit leiad süstematiseeritud ja puhastatud andmestikke ennekõike Eesti poliitiliste tekstide kohta. Kõik, mis siin on avaldatud, on juba niikuinii avalikult ja vabalt kättesaadav. Vastavad andmed on lihtsalt kokku kogutud, puhastatud ja viidud sellisesse vormi, kus neid on hõlpsasti võimalik kasutada erinevateks analüüsideks. Iga andmestiku juures leiad lingi andmefailile ja selle kirjelduse.

Kui leiad mõnes andmestikus mõne vea, siis palun anna aga teada. Parandan selle!

Presidentide kõned (1992-2021)

Valitsuse pressikonverentside stenogrammid (2003-2021)

Riigikogu stenogrammid (1990-2021)

Riigikogu valimiste kandidaadid (1992-2019)

Presidentide kõned

Siin on andmestik Eesti presidentide kõnedest. Kõned on kogutud presidendi ametlikult koduleheküljelt ja selle arhiividest. Andmestik on JSON formaadis ning sisaldab iga kõne kohta järgnevat informatsiooni:

 • Pealkiri
 • Kuupäev
 • Link tekstile
 • Kõne tekst
 • Presidendi nimi

Andmestik sisaldab kõiki kõnesid, mis olid saadaval alates president Meri ametiaja algusest kuni oktoobrini 2021 (kõik kõned president Kaljulaidi ametiaja lõpuni). Aja jooksul andmestikku uuendatakse.

Lae andmed alla siit.

Viimati uuendatud: 18.11.2021

Valitsuse pressikonverentside stenogrammid

Siin on andmestik valitsuse pressikonverentside stenogrammidest alates 2003. aasta teisest poolest (nii palju kui valitsuse koduleheküljel on avaldatud) kuni Jüri Ratase teise valitsuse lõpuni. Andmestik on JSON formaadis ning sisaldab hetkel iga pressikonverentsi kohta järgnevat informatsiooni:

 • Pealkiri
 • Kuupäev
 • Link stenogrammile
 • Stenogrammi terviktekst

Tegemist on väga esmase versiooniga andmestikust ning andmete ebaühtlane formaat ja kvaliteet valitsuse koduleheküljel on teinud nende automaatse töötlemise parasjagu keeruliseks. Praegu on kogu stenogramm ühes tükis, kuid järgmistes versioonides eristan muuhulgas kõnelejad (valitsuse liikmed, ajakirjanikud) ning nende kuululvuse (erakond, väljaanne). Et see aga kõikide tekstide puhul võimalik oleks, tuleb neid kohati käsitsi töödelda ning sellega läheb aega.

Lae andmed alla siit.

Viimati uuendatud: 18.11.2021

Riigikogu stenogrammid (29.03.1990 – 21.01.2021)

Siit leiad andmestiku riigikogu stenogrammidest kuni Kaja Kallase valitsuse ametisse astumiseni. Andmestik hõlmab ka 1990. aastal valitud ülemnõukogu stenogramme.

Hetkel on andmestikus välja toodud vaid kuupäev, esineja nimi, tekst ja vastav pärvakorrapunkt. Peagi lisan andmestikule täiendavat informatsiooni kõnelejate kohta (sugu, vanus, erakondlik kuuluvus, roll, valituks osutumise viis, valimisringkond, häälte arv, häälte osakaal nimekirjas, häälte osakaal ringkonnas).

Andmestku saad alla laadida siit.

Viimati uuendatud: 18.11.2021

Riigikogu valimiste kandidaatide andmed

Siin on kaks andmestikku riigikogu valimistest (CSV formaadis).

Kandidaadid. See on andmestik, mis koondab andmed kandidaatide ning nende valimistulemuste kohta ringkondades. Andmestik sisaldab järgmiseid tunnuseid:

 • valimiste aasta
 • valimisnimekiri
 • kandidaadi registreerimisnumber
 • kandidaadi järjekorranumber üleriigilises nimekirjas
 • ees- ja perekonnanimi
 • sugu
 • sünnikuupäev
 • ringkonna number
 • ringkonna nimi
 • ringkonna suurus (mandaatide arv)
 • saadud hääled kokku
 • välisriikidest saadud paberhääled
 • e-hääled kokku
 • e-hääled, mille andsid alaliselt Eestis elavad valijad
 • kas kandidaat osutus valituks või mitte
 • mandaaditüüp (isiku, rinkonna, kompensatsiooni)
 • link kandidaadi infole valimiskomisjoni veebilehel

Lae andmed alla siit.

Valimistulemused valdades ja linnades. Siin on välja toodud iga valimistel kandideerinu puhul tema häältesaak valdades ja linnades (Tallinna puhul linnaosades). Selle andmestiku numbrid peegeldavad ainult Eestis antud hääli ja ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli. Kuigi e-häältamine riigikogu valimistel oli võimalik juba 2007, ei ole 2007. ja 2011. aasta valimiste kohta selles andmestikus paraku välja toodud e-hääli (kuna need on valimiskomisjoni koduleheküljel ära märgitud ainult ringkonna tasandil).

Lae andmed alla siit.

Suurem osa andmetest on pärit valimiskomisjoni veebilehelt (www.valimised.ee) või on andmed, mida nad on muul viisil lahkesti jaganud. Mõned lüngad aitas täita Vello Pettai. Andmete kogumisel ja korrastamisel olid abiks ka Skytte instituudi tudengid Tatiana Lupacheva ja Antero Leedu. 

Viimati uuendatud: 18.11.2021