Skip to main content
TAUSTAINFO

Riigikogu valimiste korraldus

Kuidas saab sinu häälest riigikogu või kohalik omavalitsus? Siin vaatame, kuidas valimised on Eestis korraldatud ja kuidas valijate häälte põhjal moodustatakse esinduskogud.

TAUSTAINFO

Erakondlik süsteem

Erakonnad ja nendevahelised suhted määravad ära Eesti poliitika näo. Siin vaatame, kuidas Eesti erakondliku süsteemi oleks võimalik iseloomustada ja kuidas see on alates taasiseseisvumisest muutunud ja arenenud.

TAUSTAINFO

Poliitilised institutsioonid

Poliitilised institutsioonid – need on kirjutatud ja kirjutamata reeglid, mis määravad ära, kuidas poliitika toimib. Siin vaatame natuke pikemalt meie poliitilise süsteemi kirjutatud reegleid – kuidas toimivad ja omavahel seostuvad parlament, valitsus, president ja kohtud.

TAUSTAINFO

Kohalik omavalitsus

Kohalik omavalitsus on võimutasand, mis korraldab meie elu taolisi valdkondi – nt. kohalik transport ja haridus – mida me tihti võtame iseenesestmõistetavana. Just kohalikult tasandil on võim demokraatias demosele ehk rahvale kõige lähemal.