Skip to main content

Eelmise nädala lõpus ERR-is kõlanud uudis selle kohta, et Keskerakonna toetus on Ida-Virumaal erinevalt üldisest trendist hoopis kasvanud, põhineb küsitlusandmete valel tõlgendusel ning ei vasta tõele. 

Keskerakonna toetus on viimastel kuudel langenud. Olenemata sellest, millise küsitlusfirma tulemusi me vaatame – sellega on üldjoontes kõik nõus. Kui miski läheb üldisele trendile vastu, siis on see loomulikult intrigeeriv ja huvipakkuv. Ilmselt just sellistel kaalutlustel tegigi ERR eelmise nädala lõpus Aktuaalses Kaameras loo, mis juhtis tähelepanu sellele, et Ida-Virumaal on Keskerakonna toetus lähtuvalt Turu-uuringute küsitlustulemustest veebruaris hoopis kasvanud. 

Kui reitingunumbritele Ida-Virumaal otsa vaadata (välja toodud siin), siis võiks teadmatusest esmapilgul ehk sellise järelduse isegi teha. Need numbrid nagu ütleksid meile, et jaanuaris oli Keskerakonna toetus Ida-Virumaal 21% ja nüüd veebruaris on see 35%. Vahe on 14%, mis võiks tähendada vägagi suurt tõusu. Antud juhul on aga tegemist niivõrd väikese valimi põhjal arvutatud toetusprotsentidega, et sellega seotud vea määr varjutab isegi nii suure kõikumise. Mida see täpselt tähendab?

Turu-uuringute igakuised reitingud põhinevad valimil, mille suurus üle kogu Eesti on umbes 1000 inimest. Nende põhjal tehakse järeldusi Eesti kohta tervikuna. Kõik see on täiesti tavapärane. Kuigi selle konkreetse küsitluse puhul ei ole mulle täpsed küsitletute arvud teada, siis esindusliku valimi puhul peaks nendest 1000-st inimesest Ida-Virumaalt olema ehk umbes 6%. See teeb umbes 60 inimest. See tähendab seda, et antud juhul on Keskerakonna toetuse kohta tehtud järeldusi umbes 60 inimese vastuste põhjal. See aga ei ole enam tavapärane. Kui suur on sellisel juhul statistiline viga?

Iga kord kui teeme järeldusi oma valimi põhjal elanikkonna või valijaskonna koha üleüldiselt, tuleb alati ja paratamatult sisse mingi juhuslik viga. Vea suurus sõltub sellest, kui palju inimesi meil valimis on. Kuuskümmend inimest on väga väike valimi suurus ning selle puhul on juhuslik viga väga suur. Kui see proportsioon, mille kohta me järeldusi teeme, on umbes 25%, siis on nii suure valimi puhul vea määr umbes 11 protsendipunkti. See tähendab seda, et kui see protsent, mida me valimis näeme, on näiteks 25%, siis 95% tõenäosusega võib tegelik protsent valijaskonnas olla vahemikus 14% kuni 36%. Nii väikese valimi puhul on väga palju ebakindlust. 

Ühesõnaga, kui teha küsitlus üle kogu Eesti, milles osaleb 1000 inimest ja kui sealt välja noppida ainult need vastajad, kes olid Ida-Virumaalt, jääb nii vähe andmeid järgi, et mingeid sisulisi järeldusi ei ole võimalik teha. Kui niimoodi arvutatud toetus oli ühel kuul 21% ja järgmisel kuul 35%, siis ei tähenda see absoluutselt mitte midagi. Toetus võis mõlemal kuul olla täpselt sama.

Järelikult on mainitud ERRi uudis Keskerakonna toetuse tõusu kohta Ida-Virumaal loodetavasti teadmatusest tehtud valeuudis, mis kindlasti ei loo head muljet Rahvusringhäälingu ajakirjandusliku kvaliteedi kohta. Kui ajakirjanik ei ole ise võimeline küsitluse tulemusi õigesti tõlgendama, siis peaks vähemalt toimetuses olema keegi, kellel on sotsiaalteaduslik baasharidus ja kes õigel ajal pidurit saab tõmmata. 

Keskerakonna käekäiku Ida-Virumaal saame õnneks kontrollida ka natuke suurema valimi põhjal ja natuke usaldusväärsemalt. Norstati iganädalased küsitlused (www.reitingud.ee) põhinevad üle-Eestilisel valimil, mille suurus on umbes 4000 inimest. Sellest neljast tuhandest on Ida-Virumaalt umbes 260. Nädalast nädalasse see arv natuke kõigub, kuna tegemist on iga kord uue juhuvalimiga. Nii suure valimi põhjal on vea määr juba palju väiksem – umbes 5%. 

Kui me nende küsitlustulemuste põhjal vaatame Keskerakonna käekäiku Ida-Virumaal, siis on selgelt näha, et alates eelmise aasta keskpaigast on Keskerakonna toetus selles piirkonnas langenud ning on praegu seal viimase kahe aasta madalaimal tasemel. Tõsi, võrreldes kuu algusega on Keskerakonna reiting Ida-Virumaal paari protsendipunkti võrra kasvanud, kuid see kõikumine jääb selgelt statistilise vea piiridesse. Ei ole mitte mingit alust väita, et Keskerakonna toetus oleks Ida-Virumaal kasvanud. 

Erakondade toetus Ida-Virumaal: